Zakelijke dienstverlening

Laten we op korte termijn afspreken

Urenregistratie en Facturatie

Lees hier het verhaal van een opdrachtgevers, waarbij Odoologic door de implementatie van Odoo de doorlooptijd van de administratie substantieel heeft kunnen verlagen.


Daedalus Aviation Group                                

Daedalus is wereldwijd werkzaam binnen de Maintenance Repair en Overhaul sector (MRO). Zij richten zich op in het inzetten van on-site support teams voor het uitvoeren van eerst- en tweedelijns onderhoud bij onder andere Defensie van vliegtuigen en helicopters, component onderhoud, depot onderhoud, modificaties en upgrade programma’s.

 
Lees hier meer over Daedalus


Logischerwijs is een adequate urenregistratie belangrijk om zodoende correcte te kunnen facturen aan de opdrachtgevers. In het ‘oude’ systeem was dit lastig. Enerzijds voor de medewerker en de opdrachtgever en anderzijds voor de administratie om alles verwerkt te krijgen tot een inzichtelijke factuur met bijbehorende urenverantwoording. Omdat vaak niet duidelijk was welke urenverantwoording bij de verstuurde factuur van toepassing was, stonden de facturen lang open.


Urenregistratie met goedkeuringsworkflow

Met de implementatie van Odoo hebben we om te beginnen het Employee-portal geïntroduceerd. Medewerkers kunnen op elke plek van de wereld eenvoudig zijn/haar uren registreren op het klantproject door in te loggen op een web-based portal. Het klantproject wordt door de back-office aangemaakt op basis van een verkoopcontract.

Nadat het verkoopcontract is aangemaakt, wordt volautomatisch het project aangemaakt waaraan de medewerkers kunnen worden toegewezen. Bijkomend voordeel van het Employee-portal is dat dit portal-users zijn. Portal-users worden niet berekend als een Odoo user-licentie.


Goedkeuren    

Zodra de medewerker zijn/haar uren heeft geregistreerd, kan hij/zij de uren met een druk op de knop bevestigen. De contactpersoon van de opdrachtgever ontvangt een goedkeuringsverzoek. De opdrachtgever zet een digitaal handtekening op de timesheet en zal de uren goedkeuren. Zodra de uren goedgekeurd zijn, staan de uren in de backoffice van Odoo klaar voor facturatie.


Facturatie

De factuur wordt digitaal verzonden met als bijlage de geaccordeerde timesheet met digitale handtekening.

Doordat de facturen zijn voorzien van timesheet met digitale handtekening, worden de facturen vrijwel altijd binnen de betaaltermijn betaald. Het aantal gemiddelde openstaande facturen is hiermee verlaagd tot 10%.


De doorlooptijd van het facturatieproces is van de genomen maatregelen verkort van > 30 kalenderdagen tot gemiddeld 10 werkdagen. Vanzelfsprekend is de administratieve werklast fors gedaald. Minder fouten heeft de werkdruk op de administratie terk gereduceerd.

Wat is bereikt? Winst in tijd, in kwaliteit én in geld voor de opdrachtgever!

50,000+ bedrijvengebruiken Odoo om hun bedrijf te doen groeien.

Doe mee en maak uw bedrijf een betere plek.