Verlof conform de wettelijke richtlijnen

Verlof op de juiste wijze administreren is best lastig en tijdrovend. Maar nu niet meer met de Odoologic verlof-app. Lees hier alle over in onderstaande business case.


Budgetten onder controle

Voor Daedalus is een correcte urenregistratie heel belangrijk. Daarnaast is het behoud van goed opgeleid technisch personeel van groot belang. Wij weten allemaal hoe lastig het is om aan goed technisch personeel te komen.  Tevens wil Daedalus zo efficiënt mogelijk met de urenregistratie omgaan.

In de praktijk was er veel handwerk rondom het correct berekenen van de verlofsaldi. Vooral als iemand uit dienst ging, wat kon leiden tot een te ruime toekenning van verlof in het oude systeem.
Daarnaast zijn er naast de cao verschillende afspraken met medewerkers t.a.v. verlof. Te denken valt aan ADV, seniorendagen en extra verlofdagen dan de standaard.


Verlofadministratie

Samen met Daedalus hebben we een standaard verlof-app ontwikkeld, die 100% rekening houdt met de Nederlandse wetgeving.
Dit betekent dat er wettelijk en bovenwettelijk verlof is. Het aantal dagen wettelijk verlof is voor alle werknemers gelijk, dit is vier keer het aantal overeenkomen aantal arbeidsuren per week. Het bovenwettelijk verlof zijn extra vakantiedagen zoals individueel afgesproken of zoals afgesproken in de cao.

Verder kan het opgebouwde verlofsaldo vervallen. Sinds 1 januari 2012 ben je wettelijk verplicht om je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag je zelfs 5 jaar meenemen ná het jaar waarin je ze hebt opgebouwd.
Daarnaast wordt het verlofsaldo opgebouwd op basis van het aantal verstreken werkdagen.

Dus: elke dag is het verlofsaldo anders.
 

Optimalisatie met de Odoo verlof-app

Met onderstaande requirements is rekening gehouden in de verlof-app:

  • Er is onderscheidt tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof. 

  • Het verlof toekennen gebeurt volledig automatisch en wordt berekend op basis van de contractuele afspraken, die zijn vast gelegd bij de medewerkers. 

  • Bij het boeken van het verlof wordt door middel van rekenregels door het systeem bepaalt van welk verlof dit wordt afgeboekt, zodat de medewerker niet zelf hoeft na te denken van welk verlofrecht dit moet worden afgeboekt. 

  • De medewerker boekt gewoon vakantie.

  • Op elk gewenst moment is er inzicht in de verlofsaldi. Zowel voor de medewerker zelf in de Employee-portal als voor de back-office medewerker.

  • Bij een jaarovergang, wordt het restant-saldo getransporteerd naar het nieuwe boekjaar. 

  • Bij wettelijk verlof vervalt het restant van vorig boekjaar na een half jaar en bij bovenwettelijk verlof vervalt het restant van vorig boekjaar na 5 jaar. 

  • Bij een uitdiensttreding is er altijd sprake van een correcte verrekening van het verlof.

50,000+ bedrijvengebruiken Odoo om hun bedrijf te doen groeien.

Doe mee en maak uw bedrijf een betere plek.